Obowiązek Informacyjny

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest "AKSON" PRACOWNIA SZKOLEŃ I TERAPII, Barbara Chojnowska-Ligęska, Wzgórze 5, 43-300, Bielsko-Biała, NIP 5482084184, (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

  • w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

  • na czas realizacji usługi przez Klienta + 2 lat.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Wzgórze 5 43-300 Bielsko-Biała, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ceny oferowanych usług

Usługa Cena Czas Trwania
Sesja indywidualna 150 zł  50 minut
Sesja pary 200 zł  50 minut


 

Program ograniczania picia

Ten program ma na celu planowanie i limitowanie ilości wypijanego alkoholu. Strategia ta uwzględnia nieprzekraczalne granice oraz skupia się na kontekście spożywania trunku. Jest to metoda szczególnie polecana w przypadku osób młodych, z mniej nasilonymi objawami uzależnienia lub w jego początkowej fazie.  Sprawdza się również u osób lepiej funkcjonujących społecznie, tych z brakiem zdrowotnych przeciwwskazań do spożywania alkoholu lub nieakceptujących trwałej abstynencji jako celu terapii. Podczas trwania programu Pacjent skupia się na wzorze picia - uwzględniającym kontekst, sytuacje wymagające zachowania bezwzględnej abstynencji, częstotliwość picia, rodzaj czy sposób spożywania alkoholu.

 

Program ograniczania picia

 

Badania i zaświadczenia

Jako specjalista terapii uzależnień zajmuję się diagnostyką uzależnienia od alkoholu na prośbę osoby badanej oraz wydawaniem zaświadczeń dla potrzeb Sądu, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodków Badania Kierowców itp. Badanie polega na zebraniu wywiadu od osoby badanej i analizie dostępnych dokumentów. Przeprowadzenie badania wymaga zwykle od 1 do 2 spotkań i jest zakończone wydawaniem zaświadczenia o występowaniu bądź braku objawów uzależnienia.

 

Badania i zaświadczenia

Dorosłe dzieci alkoholików

Alkoholizm w rodzinie bardzo często rzutuje na dorosłe życie wychowywanych w niej dzieci. Pomimo silnej niechęci do błędów rodziców, nierzadko wpadają one w pułapkę ich powielania. Dzieci alkoholików bardzo często charakteryzuje lęk przed porzuceniem i utratą kontroli lub konfliktem, trudność w wyrażaniu uczuć, nadmierna odpowiedzialność, chroniczne poczucie winy, niezdolność do odprężenia się, nieustanna samokrytyka czy zachowania nałogowe. Psychoterapia DDA pomaga uwolnić się od destrukcyjnego wpływu przeszłych doświadczeń. Leczenie syndromu DDA przyjmuje zazwyczaj formę cotygodniowych sesji indywidualnych. 

 

Dorosłe dzieci alkoholików

 

Skuteczność i dyskrecja