Dorosłe dzieci alkoholików

Alkoholizm w rodzinie bardzo często rzutuje na dorosłe życie wychowywanych w niej dzieci. Pomimo silnej niechęci do błędów rodziców, nierzadko wpadają one w pułapkę ich powielania. Dzieci alkoholików bardzo często charakteryzuje lęk przed porzuceniem i utratą kontroli lub konfliktem, trudność w wyrażaniu uczuć, nadmierna odpowiedzialność, chroniczne poczucie winy, niezdolność do odprężenia się, nieustanna samokrytyka czy zachowania nałogowe. Psychoterapia DDA pomaga uwolnić się od destrukcyjnego wpływu przeszłych doświadczeń. Leczenie syndromu DDA przyjmuje zazwyczaj formę cotygodniowych sesji indywidualnych. 

 

Dorosłe dzieci alkoholików